پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ - Thursday 20 September 2018

اخبار چیست ؟

اخبار جمع واژه خبر است. همچنین مطالبی که برای آگاهی مردم می‌گویند و می‌نویسند که می‌تواند به شکل اینترنتی منتشر شود یا به شکل کاغذی که به آن روزنامه گویند و یا به شکل تلویزیونی که به آن شبکه خبری گویند

درباره ما :

آمده‌ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم، پاسداشت فرهنگ دراز دامن اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم.

« اعضای تیم آقایان ما »

محمدرضا اقدسی مینابی

اعضای مدیریت ، بخش موسیقی

کدشناسایی : 504 الف 4

محمدرضا کمالی

عکاس و خبرنگار

کدشناسایی : 504 الف 1

مهدی معمار

عکاس و خبرنگار

کدشناسایی : 504 الف 7

امین رحیمی زاده

عکاس و خبرنگار

کدشناسایی : 504 الف 2

-------

-------

-------

-------

-------

-------

« اعضای تیم بانوان ما »

فاطمه نعمی زاده

عکاس و خبرنگار

کدشناسایی : 504 الف 3

-------

-------

-------

-------

-------

-------


ایرمکس ایران وب سرور اینستاگرام تبليغات